Vloga za Spremembo namenske rabe zemljišča v prostorskem aktu občine Solčava

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE