Občina Solčava

Solčava 29, 3335 Solčava
Katarina Prelesnik
SI78412447
1365851000
SI56 0110 0010 0018 091
BSLJSI2X
SI56 0110 0580 0309 130
SI11 76791-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

03 839 27 50
031 370 799
03 839 27 55
obcina@solcava.si
Povezava

Predstavitev

1998
103
4
517
SURS, 31.12.2019
Povezava