Terenski ogledi Geološkega zavoda Slovenije z namenom izdelave karte plazljivih območij za Solčavo

7. 3. 2024 Albina Š. S. (Uprava) 229