IMRO Hospic pristop z arazbremenitev delovno aktivnih moških in žensk, ki skrbijo za bolne in umirajoče svojce

453
Drugi viri
499.740,00 EUR
V teku
Povezava
Center Rinka, Solčava 29, II. nadstropje, 3335 Solčava
JULIJ 2022
APRIL 2024

Podatki o financiranju