Vloga za izdajo Dovoljenja za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom ob prireditvah

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku