Vloga za Spremembo namenske rabe zemljišča v prostorskem aktu občine Solčava

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov