Objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve v Državni zbor Republike Slovenije

15. 7. 2008 489