Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času referendumske kampanije

12. 5. 2010 254