Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času referendumske kampanije

7. 3. 2011 346