Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času referendumske kampanije

5. 5. 2011 320