Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

29. 8. 2012 309