Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času referendumske kampanije

7. 5. 2014 388