Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo solastniškega deleža ZC Podhom

28. 8. 2014 453